De bijeenkomst met Marinus van den Berg op zondagmiddag 14 november in de Opstandingskerk zal helaas niet doorgaan.

Het coronanieuws volgend lijkt voorzichtigheid nu de weg.