Opstandingskerk Rijsoord

Gemeente opbouw toerusting

Doelstellingen

Gemeenteopbouw | Het doel hiervan is het zoeken naar die vormen van gemeente zijn en de daarbij passende organisatie, waarin het voor ieder gemeentelis mogelijk kan zijn mee te helpen aan het uitvoeren van Gods opdracht met zijn gemeente.

Toerusting | Toerusting betekent, de gemeente bewust maken van haar taak; haar te helpen en stimuleren om dit in de praktijk te brengen. Activiteiten zijn o.a.: het organiseren van toerustingscursussen van ambtsdragers en andere gemeenteleden en het zoeken naar de beste organisatievormen in de gemeente opdat de tijd en menskracht zo doelmatig mogelijk wordt besteed.

Leden

Voorzitter: Mw. Janny Zijderveld – Koorneef

Ouderling: vacature

Secretaresse: Mw. Ellie Lagendijk

Leden: Mw. Belia Visser- Staat, Mw. Caroline Bode