Opstandingskerk Rijsoord

ZWOE

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Doelstellingen

De werkgroep Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie (ZWOE) stelt zich ten doel de gemeente intensief en actief te betrekken bij het zendings- en evangelisatiewerk en haar bewust te maken van de missionaire taak die we hebben. Via Rijsoord aan ’t Woord probeert de ZWOE de gemeente te wijzen op de Bijbelse opdracht om het evangelie te verkondigen, zowel dichtbij als veraf. Verder wordt het evangelisatieblad Elisabeth verspreid. Met Kerst en Pasen huis aan huis in heel Rijsoord (in samenwerking met de Hervormde Kerk). Het blad Vandaar met daarin informatie over het werk van Kerk in Actie en ICCO kan op verzoek bezorgd worden. Onze gemeente onderhoudt contact met twee partnergemeenten in Rwanda, te weten Runda en Kayonza. Elk jaar wordt er in november een ‘Rwandazondag’ gehouden, waarin we (zoveel mogelijk) dezelfde liturgie met hetzelfde thema gebruiken als in Rwanda. Het ene jaar wordt de liturgie aangereikt uit Rwanda, terwijl het andere jaar Nederland daarvoor verantwoordelijk is. Een aantal keren per jaar wordt vanuit ons kerkgebouw de eredienst uitgezonden via Radio Ridderkerk.

Leden

Mw. C. Zijderveld – Koorneef

Mw. W.C. Barnard – Lieve

Dhr. W. Ijsselstein

Lectuurverspreiding: Dhr. W. Ijsselstein

Radio Ridderkerk: Sander Groenendijk