GEREFORMEERDE KERK RIJSOORD

Nieuwsbrief 13 – 4 december 2020

Aan alle leden van onze Opstandingskerk,

Afgelopen zondag 29 november is de Adventstijd begonnen. We willen ons voorbereiden op het Kerstfeest. Op weg daar naartoe houden wij op de zondagochtend korte gebeds-vieringen. De eerste uitzending is achter de rug. Het is fijn dat enkele jongeren meewerken aan de opnames! We proberen in deze ochtendgebeden de aandacht vast te houden en de ruimte te laten zien, onze kerk, om op die manier de woorden van het Evangelie te ontvangen en de liederen in onze harten mee te zingen. Ook is er een liturgische bloemschikking die telkens een aspect uit de Evangelielezing toont. Elke week een nieuwe kaars die brandt, en zo tellen wij de weken op weg naar Kerst. In de decembermaand staat er ook een Kerstboom in onze verder prachtig versierde kerk, ook ’s avonds mooi zichtbaar van buitenaf. Aanstaande zondag 6 december is het 2e Advent en zal ik zelf weer dienst doen. Op de derde Adventszondag, 13 december zal ds. C. Bartelink-van den Dool voorgaan. De uitzending is iedere zondag vanaf 09.30 uur te bereiken op www.opstandingskerkrijsoord.nl. Daar drukt u op de link die u linksboven vindt. Mocht u hierbij hulp nodig hebben kunt u bellen met Niels (06 21 34 00 10) of Rick (06 11 23 95 34).

Te vroeg inloggen kan foutmeldingen geven, probeert u het dan precies om 09.30 nog een keer.

Persoonlijk

Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij is de kerkdienst het hoogtepunt in de week. De voorbereiding, de samenzang, de ontmoeting. Nu we geen kerkdiensten houden mis ik in het bijzonder de samenzang. Het is altijd een verrassing hoe de organist de gekozen liederen speelt. Soms is het een Psalm, een andere keer een nieuw lied, maar sommige Psalmen zijn ook minder bekend. De eredienst krijgt haar vorm in een afwisseling van tekst en gesproken woord. Dat er nu niet gezongen mag worden haalt in zekere zin de ziel uit de kerkdienst. Ik denk zomaar dat onze organisten eenzelfde gevoel zullen hebben bij een dienst zonder samenzang.

Hoe de omstandigheden vanwege de coronamaatregelen verder ook zijn: in de Adventsweken bereiden we ons voor op het feest van Kerst. Dit feest is traditioneel omgeven met romantiek, met versiering en maaltijden. Deze keer zullen we het feest anders vieren dan andere jaren. Veel dingen moeten we opnieuw bekijken en organiseren. Soms kan iets niet doorgaan of moet het anders. Met elkaar proberen we daarin een goede weg te vinden. We doen dat niet alleen in kleine kring, in onze gemeente, in ons dorp, maar we denken ook aan alle leed en nood van deze wereld. Dat we de naaste niet vergeten met ons geld, onze gaven, ons gebed. Dat we goeddoen, er zijn voor de ander, zorgen en delen. Natuurlijk mogen we blij zijn met elkaar en over elkaar, maar het Kerstfeest – Christusfeest is toch vooral een gave die van boven komt. De geboorte van dit Kind laat onze werkelijkheid kantelen, het schenkt blijdschap en overvloed. Het Christuskind brengt licht in deze wereld, licht dat zich niet meer verdrijven laat.

Kerkdiensten in het nieuwe jaar

Gezien de toenemende vraag naar het herstarten van kerkdiensten in onze kerk, heeft de kerkenraad tijdens haar vergadering van woensdag 2 december jl. besloten vanaf zondag 3 januari 2021 de kerk weer open te stellen. Binnen de regels van het RIVM zal dit met maximaal 30 gemeenteleden, exclusief medewerkers zijn.

Het gebruiksplan, dat u ook op de website van de kerk kunt vinden, zal weer gebruikt worden om de diensten veilig te organiseren.

Zo wordt bij binnenkomst naar uw gezondheid gevraagd, desinfecteert u uw handen en wordt u vervolgens een plaats toegewezen.

Omdat er slechts plaats is voor 30 gemeenteleden per zondag kunt u zeer waarschijnlijk niet elke zondag de kerkdienst bezoeken. Er zal een eerlijke verdeling worden gemaakt zodat iedereen, om beurt, de diensten kan bezoeken. In de volgende nieuwsbrief volgt meer uitleg over de wijze van aanmelden en wat hierin van u gevraagd wordt. Vanaf zondag 3 januari zullen de diensten ook weer via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.

CBS De Klimop en Kerst

Ook de kinderen van de christelijke basisschool De Klimop gaan het Kerstfeest vieren. Zij doen dat op donderdag 17 december aanstaande in onze mooie kerk. Het wordt een eigentijds gebeuren, een soort mini-musical waarbij er gezongen wordt, gedichtjes gezegd en toneel wordt gespeeld. Aan het begin van de viering mag ik als predikant van onze kerk een woord van welkom spreken en zal de viering ook afsluiten, waarna er nog een gemeenschappelijk lied zal klinken. Wij wensen de kinderen en het personeel van De Klimop een mooi Kerstfeest toe, een fijne Kerstvakantie en alle goeds in het nieuwe jaar!

Overleden

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van ons gemeentelid Wilhelmina Lodder – Bestebreurtje (Goudenregenplantsoen). Mien Lodder overleed op dinsdag 1 december jl. op de hoge leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst zal gehouden worden op dinsdagmiddag 8 december aanstaande om 14.00 uur in het rouwcentrum Vredehof te Ridderkerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Deze plechtigheden vinden plaats in besloten kring. Wij bidden voor de familie om steun en kracht, in het bijzonder voor de dochters Melinda, Ingrid en Marijke en hun gezinnen. Dat het licht van Gods Geest hen mag bijstaan in deze dagen van rouw en afscheid nemen.

Zieken(t)huis

Henk Bestebreurtje (Kloosplantsoen) onderging een operatie in het Maasstad Ziekenhuis. De operatie is geslaagd en hij mag thuis herstellen. Wij wensen hem sterkte toe in deze zo bijzondere tijd.

Voedselbank

We hebben geen zondagse kerkdiensten en daarom is het ook niet mogelijk om dan producten mee te nemen en in te leveren voor de Voedselbank Ridderkerk. De diaconie blijft dit goede doel ondersteunen en vraagt voor de maand december: fruit in blik. Daarom kunt u op maandag 14 en/of dinsdag 15 december het product van de maand afleveren bij Lieneke Klootwijk, Mauritsweg 24. Dit kan vanaf 15.00 uur. U kunt ook een gift overmaken naar de rekening van de Diaconie, NL56 RABO 0355 4039 43 o.v.v. Voedselbank. Van harte aanbevolen!

Het pastorale bezoekwerk van de predikant en pastorale medewerkers gaat gewoon door, als u hen kunt ontvangen, maar u kunt ook altijd zelf contact met hen opnemen. Het telefoonnummer van de predikant is:

(0180) 39 77 73

(06) 121 25 739

Namens de kerkenraad wens ik u allen moed en vertrouwen toe: Ga met God en Hij zal met je zijn.

ds. Herman Offringa

Beluister Lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn, gespeeld en gezongen door één van onze organisten Harry Heystek: https://www.youtube.com/watch?v=NrljPKRsguI