Uitleg symbolische schikking Eeuwigheidszondag 20 november 2022

 

In het midden van de schikking,

Zien we het Kruis.

Waarbij we denken aan de gestorvenen,

Maar ook aan het lijden,

En de opstanding van Jezus.

 

De Witte bloemen en de Kaars vertellen van het Licht.

Het Paarse doek staat voor rouw en verdriet.

De Klimop rond het kruis, staat voor vertrouwen en groeit naar het licht.

De Witte Rozen en Orchideeën staan in verbinding met het Hart van het kruis.

Als teken van de Band met God.

Een Band die blijft.

 

Want Christus schrijft de dagen van ons leven,

Tot Gods verhaal,

In een nieuwe taal.

Zo liefdevol gegeven.

Een Band die blijft,

Want Christus deelt jouw levensdagen.