Aan alle leden van onze Opstandingskerk,

Afgelopen voorjaar moesten we de kerkdeuren noodgedwongen sluiten. Na vele maanden
konden we elkaar op zondag 5 juli weer onder één dak ontmoeten. Het was fijn om elkaar
zondags weer te kunnen zien! Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid de coronamaatregelen
weer heeft aangescherpt. Zij adviseert kerken om in de maand oktober met
maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst.
Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden, maar wij deden dat al niet. Ook wordt er
geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Het is heel jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt.
Het doel is natuurlijk dat met name ouderen en kwetsbare mensen worden beschermd. Dat
willen we vanzelfsprekend respecteren. Toch willen we voorkomen dat we moeten gaan
kiezen wie wel en wie niet een dienst kan bijwonen. Om die reden heeft de kerkenraad
besloten om de kerkdeuren voorlopig weer te sluiten. Dit betekent dat er tot nader bericht
vanuit de kerkenraad helaas geen kerkdiensten in de Opstandingskerk zullen zijn. We hopen
dat deze periode slechts van korte duur zal zijn. We geven hiermee invulling aan het advies
van de landelijke kerk.
Door de sluiting is het ook niet mogelijk om het product van de maand oktober (crackers,
beschuit of ontbijtkoek), bestemd voor de voedselbank, op zondag bij de kerk af te geven.
Toch willen wij dit goede doel ondersteunen. Daarom kunt u op maandag 19 en/of dinsdag
20 oktober vanaf 15.00 uur dit product afleveren bij Lieneke Klootwijk, Mauritsweg 24. U kunt
ook een gift overmaken naar de rekening van de Diaconie, NL56 RABO 0355 4039 43 o.v.v.
Voedselbank.
Ook hebben we in overleg met de bazaarcommissie besloten om de Schuurverkoop op
zaterdag 17 te verzetten naar een andere, nader te bepalen datum.

Waar het gaat om bezinning op zondagochtend willen we u weer wijzen op televisieuitzendingen
op NPO2. RTL5 zendt om 8:00 en 9:00 uur de dienst van ‘Hour of Power’ uit.
Ook kunt u online-kerkdiensten van onze zustergemeenten meebeleven via
kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl, bijvoorbeeld vanuit de Levensbron in Ridderkerk, of
de Christus is Koning Kerk te Slikkerveer.
Van de voorzitter van de synode van onze kerk, dominee Marco Batenburg ontvingen de
kerkenraden een bemoedigende brief. Hij schrijft dat in deze tijd van crisis de onderlinge
gemeenschap van groot belang is. Wij blijven het geloof van Gods liefde bewaren en delen,
dat wij de moed niet verliezen, maar volharden in gebed en de pastorale en diaconale zorg.

Wij denken in deze dagen aan hen die ziek zijn of herstellen. Wij noemen hier de naam van
mw. W.M. Tamerius, zij verblijft tijdelijk in Revalidatiecentrum Laurens locatie Intermezzo
Zuid (kamer 418), Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam. Wij bidden om moed en vertrouwen,
en om draagkracht voor mantelzorgers.
Laten we zorgzaam zijn voor elkaar en anderen, door ons telkens af te vragen: wat kan ik
vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? Dat wij omzien naar de
mensen om ons heen en geborgenheid bieden, in het bijzonder hen die alleen zijn of zich
eenzaam voelen.

 
En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf: het gaat niet om de veelheid aan
activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.
Daarbij willen we bidden voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het in
deze zo weerbarstige tijd op aan komt.

Aan het begin van de kerkdienst van afgelopen zondag 4 oktober luisterden we naar het lied
Zomaar een dak, boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat (Lied 276).
De deur stond open, er kwamen mensen, wij vulden de ruimte, er klonk muziek, er was stille
aandacht. Wij hopen en vertrouwen dat wij elkaar, onder dat éne dak gauw weer zullen
ontmoeten:
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.
In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest,
om zijn leiding bidden wij.

Namens de kerkenraad wens ik u allen heel veel sterkte toe in deze voor ons allen zo
onzekere tijd.

ds. Herman Offringa

Het pastorale bezoekwerk van de predikant en pastorale medewerkers gaat gewoon door,
als u hen kunt ontvangen, maar u kunt ook altijd zelf contact met hen opnemen. Het
telefoonnummer van de predikant is:
(0180) 39 77 73
(06) 121 25 739