Protestantse Gemeente Bolnes

                       Protestantse Gemeente Irenekerk

                                              ‘Levensbron’ Ridderkerk

     Opstandingskerk Rijsoord

 

Paasdagenraad 2021

Opstandingskerk – Rijsoord

4 april, 07.00 uur

 

Voorganger                       : ds. Herman Offringa

Ouderling                           : mw. Ellie Lagendijk

Lector                                   : mw. Janny Zijderveld

Organist                              : dhr. René Barnard

 

de kerk is schaars verlicht

 

Orgelspel ‘Als alles duister is’ (Lied 598)

 

Muziek ’Zoekend naar licht’ (Lied 1005: 1, 2 en 5)

 

Aansteken van de kaars (Johannes 8, 12)

 

Woord van welkom

 

Lezing Genesis 1, 1 – 3

 

De zon komt op

 

Lezing van het Paasevangelie Lucas 24, 1 – 12

 

Muziek ’In het licht’ (Sela)

Toelichting bij de liturgische schikking: Zorg dragen voor de aarde

 

“Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben” (1 Johannes 4,21). Deze tekst wordt gezien als een samenvatting van de zeven werken van barmhartigheid. Wil je je hart open zetten  en er zijn voor de ander? Op deze Paasmorgen zijn de glazen die het hart vormen vol met feestelijke gele en witte voorjaarsbloemen. Er is een nieuw begin. De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

 

Orgelspel ’Dit is een morgen’ (Lied 216)

 

Dankgebed

 

Orgelspel ’Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ (Lied 642: 1, 2, 4 en 8)

 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.

 

2  Ik zeg het allen, en de mond

van allen zegt het voort,

tot over ’t ganse wereldrond

de nieuwe morgen gloort.

 

4  Ten onder ging de sterke dood,

ten onder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood

zijn toekomst tegemoet.

 

8  ’t is feest, omdat Hij bij ons is,

de Heer die eeuwig leeft,

en die in zijn verrijzenis,

alles herschapen heeft.

 

Zegen

 

V: Laten wij de Levende loven!

A: HALLELUJA!

V: Dat de opgestane Heer ons vervulle met zijn Geest,

A: OM ONZE VOETEN TE ZETTEN OP DE WEG VAN DE VREDE.

    AMEN

 

Orgelspel ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ (Lied 634)