11 December 2022   3e Advent

Vandaag is de tafel gedekt voor Rachab. Rachab woont in Jericho en verlangt naar een nieuw leven. Ze hoort over de God van Israël, die machtige wonderen verricht. Vanuit die hoop kiest ze ervoor twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ook haar familie zal gered worden. Zo wordt zij onderdeel van de  lijn van vrouwen die naar Jezus leidt.

Rachab verbeeldt de derde stok, waar de tafel op rust. Bij de schikking die nu driekwart gedekt is, zien we rode malusappeltjes. De rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit het raam hing. Rood is de kleur van de liefde en van gevaar.

De vleugeltjes van de Es, geven aan dat Rachab  haar oude leven verlaat en begint aan een nieuw leven.

Het groene mos op de tafel staat voor hoop, leven en toekomst.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,

Want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;

Ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

De Derde Adventskaars brandt.