1e Paasdag 17 April 2022

Pasen,  waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan!

De stappen die we de afgelopen 6 weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.

In de schikking; Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, Tulpen, Narcissen; De schikking bloeit van nieuw leven.

Het Einde werd een Nieuw Begin, van waaruit we ons richten op de Toekomst!