18 December 2022   4e Advent

Vandaag wordt de tafel gedekt voor Tamar. De vierde stok, waar de tafel op rust. In het geslachtsregister van Mattheüs 1vers 3 wordt zij genoemd. Mattheüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld is gekomen om de blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien, waarbij de schoonvader zijn beloften niet nakomt.

Het pluis van grassen of riet versluieren het zicht op Tamar. De peperbes is het symbool van de pijn van haar overleden man en de eenzaamheid. Het roze van de peperbes verzacht die pijn. Het licht breekt door de pijn heen vanwege haar zwangerschap.

Het groene mos op de tafel staat voor hoop , leven en toekomst.

 

Voor ieder van ons is plaats aan de tafel,

Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,

En ondanks de pijn: een plaats van vergeving,

Genadig begin van Goddelijk recht.

 

De Vierde Adventskaars brandt.