25 December 2022  Kerst

Een Kind is ons geboren!

Niet alleen in Jezus voorgeslacht rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria hoort nog het bericht van de Engel, dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart en  raakt haar hele leven. Haar aanstaande man steunt haar. De zwangere Maria moet vele kilometers afleggen van Nazareth naar Bethlehem. Als ze daar aankomen is er geen plaats voor hen.

Maria bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborenen. Ze wikkelde Hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

De Symbolische Kersttafel is gereed en feestelijk gedekt, verlicht en versierd met witte bloemen en bessen.

Voor ieder van ons is plaats aan die tafel,

Van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

Een plaats om te zijn, een plaats om te worden

Getuige van Hem, een levend bewijs.

Een veilige plek, een plaats om te schuilen, Een plaats in Gods licht, als tafelgenoot.