Het zevende werk van Barmhartigheid;

Zorg dragen voor de Aarde.

“Wie God lief heeft , moet ook de ander liefhebben”; 1 Johannes 4: 21

Deze tekst wordt gezien als een samenvatting van de zeven werken van Barmhartigheid. Wil je je hart open zetten  en er zijn voor de ander.

Op deze Paasmorgen zijn de glazen, die  het Hart vormen,  vol met feestelijke, gele en witte voorjaarsbloemen. Er is een nieuw begin.  Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan.