5 maart 2023 2e zondag

Plotseling verschenen aan hen, Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. Mozes en Elia komen hem een hart onder de riem steken. Je hebt soms een ander nodig om verder te kunnen gaan.

De schikking bestaat uit twee bogen van de hazelaar en kronkelwilg, het levenspad maakt soms onverwachte wendingen. De bogen staan symbool voor de berg, De stenen onder de bogen versterken dit beeld. De drie witte tulpen staan symbool voor de  ontmoeting die Jezus heeft met Mozes en Elia. De kleur paars staat voor bezinning.