6e Zondag 10 April 2022

Op deze 6e Zondag, Palmzondag, wordt de stap naar de Pesachmaaltijd gemaakt. Lucas 22:1-23 Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus de woorden. Dit is mijn Lichaam en dit is mijn Bloed.

De tekenen van Brood en Wijn staan centraal in deze lezing. In de verticale schikking, worden groene takken toegevoegd. Ook worden er buxus takjes tussen de takken geplaatst. Dit is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem, met z’n palmtakken. Tussen de takken worden er ook korenaren gezet als symbool voor het brood.  De met Wijn gevulde Beker en het Bord met Korenaren verwijzen naar  het Heilig Avondmaal.