5e Zondag 3 April 2022
Op deze 5e Zondag  gaan we mee in de gelijkenis van een man met een wijngaard .Lucas 20:9-19. Na twee keer iemand gestuurd te hebben, stuurt hij zijn eigen Zoon. Die dit met de dood moet bekopen. Jezus doelt met deze gelijkenis op zichzelf. Op weg naar Jeruzalem weet Jezus wat hem te wachten staat.
In de lezing staat het lijden centraal. In de schikking staan de Wijnstok en de Ranken vanuit Johannes 15 centraal.  Ik ben de Wijnstok en jullie zijn de Ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. De Rank en de Druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.
In de schikking ziet u een Druivenrank met rode Druiven. Er is ruimte in de  schaal om genade te ontvangen