GEREFORMEERDE KERK RIJSOORD

Nieuwsbrief 14 – 18 december 2020

Aan alle leden van onze Opstandingskerk,

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Na de eerste coronagolf krijgt ons land weer te maken met aanscherping van de maatregelen. Wordt het een “Kerst zonder kerk” dit jaar?

Overdenking

Op de vierde zondag van de Advent staat Maria centraal (Lucas 1,26-35). Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël. Het is een ongewone ontmoeting. De engel stelt Maria gerust en zegent haar. Ook heeft hij een bijzondere boodschap voor Maria: zij zal zwanger worden. Hij geeft geduldig uitleg wat er zal gebeuren. ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’, antwoordt zij (vs. 38). Maria stelt zich open. Je zou haar woorden een geloofsbelijdenis kunnen noemen. Met blijdschap en verwondering begroet zij het nieuwe leven. Kort daarop reist Maria naar het bergland van Judea om haar nicht Elisabeth te bezoeken. Ook Elisabeth is in verwachting. Samen delen zij het verlangen naar een nieuwe toekomst.

In de aanloop naar het Kerstfeest is de aankondiging van de zwangerschap aan Maria een spannende geschiedenis, ieder jaar de moeite waard om te overdenken en te bezingen. In dit zo bijzondere jaar zullen we ook op het feest van Kerst niet kunnen samenkomen.

Het lijkt wel een “Kerst zonder kerk” te worden. Voor een christen is dat onvoorstelbaar, want nota bene op het Kerstfeest gedenken we dat God ons nabij wil zijn en blijven, in alle omstandigheden van het leven. Het kind van Maria zal de naam Jezus krijgen, maar Hij wordt ook Emmanuel genoemd, wat in onze taal betekent: ‘God met ons’ (Matteüs 1,23; Jesaja 7,14). Tijdens de Kerstdagen hebben we tijd om bij dit geheim stil te staan, om te horen wat er onder de oppervlakte van ons eigen bestaan leeft, om te zien wat er om ons heen gebeurt en wat onze plaats daarin kan zijn.

Later, als de boodschap van de engel dieper tot Maria doordringt, zingt zij een lied, haar lofzang (Lucas 1,46-55). In dit lied horen we hoe een leven met God eruit kan zien: de ‘kleinen’ worden gezien en de ‘groten’ van hun troon gestoten; de armen worden gevoed en de rijken met lege handen weggestuurd. God is goed!

Een nieuw lied bij deze tekst is te vinden in ons nieuwe liedboek: De engel Gabriël komt aangesneld (Lied 443). In het derde couplet klinkt de lofzang van Maria al even door:

‘Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam!’ (vs. 3).

Vieringen digitaal

We hebben te maken met verscherping van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het is beter voor onze gezondheid en die van de mensen om ons heen om zoveel mogelijk thuis te blijven en kerkelijke vieringen online te volgen. Onze kerkenraad wil hieraan gehoor geven. Het betekent dat de kerkdiensten wel doorgaan, maar er zullen geen gemeenteleden bij aanwezig zijn. In een vorige nieuwsbrief schreven wij dat we met ingang van het nieuwe jaar weer met 30 kerkgangers samen wilden komen in onze Opstandingskerk. Gegeven de omstandigheden komen wij daar op terug. In elk geval tot en met zondag 17 januari zult u onze vieringen dus alleen online kunnen volgen.

 

Vieringen december 2020

Aanstaande zondag 20 december is er de vierde en laatste Adventsviering met ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland. Deze viering is zondag vanaf 9.30 uur te volgen. Informatie hierover vindt op de website van onze kerk. U kunt dit ochtendgebed ook op een later tijdstip beluisteren.

Op het Kerstfeest gedenken wij dat de Heer tot ons kwam in de geboorte van Jezus Christus, onze Heer. Op donderdag 24 december is er ’s avonds om 22.30 uur een Kerstnachtdienst met lezingen, gebeden en muziek vanuit onze mooi versierde kerk. Deze bijzondere dienst is via het internet te volgen. Kijkt u voor informatie op onze website.

Op vrijdag 25 december is er de Kerstmorgendienst met opnieuw lezingen, gebeden en mooie muziek. Organist Jacob van Nes en hoboïste Diana Abspoel zullen deze dienst muzikaal opluisteren. Hoe deze dienst wordt uitgezonden is op dit moment nog niet helemaal bekend. Volgt u daarvoor de laatste informatie en instructie op onze website.

Op zondag 27 december gaat ds. F.L. Renes uit Rotterdam bij ons voor.

De dienst op Oudejaarsavond, donderdag 31 december, vindt plaats in samenwerking met de Protestantse Gemeente in Bolnes en de Protestantse Gemeente Levensbron in Ridderkerk. Deze dienst wordt online uitgezonden vanuit De Levensbron te Ridderkerk, aanvang 19.00 uur. Informatie en instructie over deze dienst kunt u vinden op de website van deze kerk, www.levensbron.nl 

Pastoraat

Het zijn nog steeds onzekere tijden voor ieder van ons. Soms kregen we zelf te maken met besmetting door het coronavirus, soms was dat een familielid of een goede bekende. De ziekte verloopt soms met milde verschijnselen en dat maakt dit virus tegelijk zo verraderlijk. Een korte tijd van Isolatie is daarom heel belangrijk. Wij wensen onze zieken en herstellen van harte beterschap toe!

Het pastorale bezoekwerk van de predikant en pastorale medewerkers gaat gewoon door, als u hen kunt ontvangen, maar u kunt ook altijd zelf contact met hen opnemen. Het telefoonnummer van de predikant is: 0180) 39 77 73 of (06) 121 25 739

Op het Kerstfeest willen wij de komst van Christus vieren. Wij hopen dat u zijn Licht ook mag ervaren en hoopvol een nieuw jaar tegemoet zien. Ga met God en Hij zal met je meegaan.

Namens de kerkenraad,

ds. Herman Offringa

God zal met je meegaan

als licht in je ogen

als lamp voor je voet

als hand op je hoofd

en arm om je schouder;

als baken bij ontij en verte die wenkt

als groet op je lippen en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt

en woord dat je voorgaat.

(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn)

Beluister dit lied via https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/