Nieuwsbrief 17– 12 februari 2021

Aan alle leden van onze Opstandingskerk,

De coronacrisis houdt aan. We leven nu al bijna een jaar met verschillende maatregelen. Ook in de kerk volgen wij de adviezen. Het kost moeite en het vraagt vindingrijkheid om de band met elkaar te blijven onderhouden. Zo verloopt de pastorale zorg veelal per telefoon of via e-mailverkeer. Vergaderingen vinden vaak online plaats. Mede door de avondklok hielden wij afgelopen woensdagavond onze kerkenraadsvergadering niet zoals we gewoon zijn in de Fontein, maar thuis via het computerscherm. We hopen dat we op deze manier met elkaar toch de juiste beslissingen kunnen nemen.

Uitzendingen met beeldopnames vanuit onze kerk vanaf 21 februari

Eén van de besluiten die de kerkenraad heeft genomen is de aanschaf van apparatuur voor het maken van beeld- en geluid opnames vanuit onze kerk. Vanaf 21 februari, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zullen er weer wekelijks uitzendingen worden verzorgd. Eerst zal dit gedaan worden met de bestaande (privé) apparatuur van de jeugd en zodra Schaap & Partners het nieuwe systeem heeft geleverd zal dit gebeuren met de nieuwe apparatuur, wat het verzorgen van de opnames een stuk gemakkelijker maakt! We zijn het team heel dankbaar voor alle inzet! Vanaf 21 februari kunnen we wekelijks op zondag-morgen genieten van orgelspel en overdenking vanuit onze eigen Opstandingskerk! Ook als het weer mogelijk is om fysiek in het kerkgebouw diensten te vieren zullen er beeld-en geluidsopnamen uitgezonden worden voor degenen die niet naar de kerk kunnen komen en toch de dienst willen meebeleven.
Net zoals aan het einde van het vorige jaar zullen deze diensten worden uitgezonden via het platform YouTube. We konden toen al enige ervaring opdoen met live uitzendingen. U kunt de diensten meebeleven via de website van onze kerk; daar vindt u een wegwijzer naar alle vieringen die u overigens ook op een later moment nog eens kunt beluisteren en bekijken. De bloemengroep is bereid om voor elke zondag van de Veertigdagentijd een symbolische schikking te maken. U kunt dus net als met de Kerstdagen weer mooie beelden verwachten. Onze voorganger van dienst op 21 februari is ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland.

Laatste nieuwsbrief

Omdat we vanaf 21 februari weer (online) diensten gaan houden is dit voorlopig de laatste nieuwsbrief. We kunnen u nu weer wekelijks vanaf de kansel op de hoogte houden van het wel en wee in de gemeente.

Vacatures 2021

Aftredend dit jaar zijn: voorzitter kerkenraad, scriba, 2 ouderlingen CvK, wijkouderling, 3 diakenen en 4 pastorale medewerkers. We doen een dringend beroep op u om namen in te leveren van mogelijke kandidaten voor bovenstaande functies. Inleveren kan bij één van de kerkenraadsleden of in de brievenbus van de Fontein. Mogen wij op u rekenen?

Overdenking

Aanstaande zondag lezen we uit Marcus 1, 40-45. Daar gaat het opnieuw over een genezing, nu van een melaatse man. In de Bijbelse Dagkalender 2021 kwam de tekst vorige week al voorbij, voor zondag 7 februari. Daar verbindt ds. H. de Leede uit Amersfoort het wonder van deze genezing met de tekst van Psalm 40. De combinatie van het evangelie met dit oude danklied is goed gevonden. De Psalm schetst eerst een crisis waarin de dichter dreigt weg te zakken. Maar dan ineens is er een hand die hem optilt en wordt hij weer op vaste grond gezet. De schrijver van de Psalm beleeft deze hulp met veel blijdschap en hij komt woorden tekort. Hij stelt zich in dienst van de Heer, die hem heeft gehoord en geholpen. Aanstaande zondagmorgen heb ik een dienst in de Maranathakerk in Rhoon. Psalm 40 zet ik zeker in de liturgie. Op YouTube vindt u een ingetogen opname van dit lied: https://www.youtube.com/watch?v=1uAYXEsUQNU.

Orgelbespeling op zondagmiddag 14 februari

Door het winterweer van vorige week zondag – code rood! – konden we onze organist Jacob van Nes niet uit zijn woonplaats Oosterhout laten komen… De orgelbespeling staat nu voor aanstaande zondag 14 februari op de agenda, uiteraard opnieuw “ijs en weder dienende”, maar de vooruitzichten zijn beter. Dit orgel-uur is te volgen via kerkdienstgemist.nl, te vinden via de website van onze kerk. Daar staat ook het muziekprogramma. De bespeling begint om 14.00 uur, maar u kunt de muziek natuurlijk ook later nog eens beluisteren.

Veertigdagentijd en Pasen

Opnieuw zien we uit naar het feest van Pasen: hoe zal het dit jaar verlopen? Zondag aan zondag zullen wij ons voorbereiden in de zogenoemde Veertigdagentijd die aanstaande woensdag 17 februari begint. De Rooms-Katholieke kerk markeert op dit begin met een bijzonder avondviering. Tijdens de viering slaan de liturgische kleuren om van wit, kleur van de zuiverheid, naar het paars van bezinning en inkeer. De kerkgangers krijgen een askruisje. Deze viering kan bij ons in Ridderkerk nu al enkele jaren ook worden bijgewoond door leden van de SaRi-kerken. Dit jaar zal het noodgedwongen iets anders gaan. Zo zal de viering niet in de Joriskerk plaatsvinden, maar in de Levensbron. Het zal een online viering zijn waar, behalve de lector en de organist, de koster en de mensen van de techniek, geen kerk-gangers aanwezig zullen zijn. Voorgangers zijn pater Cyril Inam en ds. Herman Offringa. U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl, te vinden via de website van de Levensbron. De viering begint om 19.30 uur.

Veertigdagenkalender 2021

Met Rijsoord aan ’t Woord van februari hebben alle bezorgadressen de jaarlijkse Veertig-dagenkalender ontvangen. De boekjes worden erg gewaardeerd! Mocht u belangstelling hebben voor een extra exemplaar – wellicht ook voor iemand anders? – dan zijn ze nog te verkrijgen bij de familie Barnard (tel. 0180-427682).

Pastoraat

Op dit moment zijn de mogelijkheden van thuisbezoek zeer beperkt, namelijk tot één persoon per dag. Deze maatregel heeft grote invloed op de sociale contacten van ieder van ons. In verzorgingshuis de Reyerheem waren coronabesmettingen en dus moest het hele huis in quarantaine. We leven mee met de bewoners, maar ook met het personeel. Uit onze gemeente verblijft mw. Monteban-Brouwer in de Reyerheem. Het is misschien fijn als u haar eens een kaartje stuurt, als teken van leven uit Rijsoord. Mw. Jacomine Bezemer (Rijksstraatweg) onderging deze week een hartonderzoek. Een diagnose en een goede behandeling van haar klachten is helaas nog niet gevonden.

Geeft u aan ons door wat u zo bezighoudt, uw zorgen, maar ook uw vreugden? Soms zijn we niet ziek, maar gespannen of geïrriteerd, soms ben je gewoon moe van alles. Jezus zei tegen de mensen: Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven (Mat. 11,28).
De predikant en de pastorale medewerkers zetten hun bezoekwerk wel voort. Geeft u zelf aan of u hen kunt ontvangen? U kunt ook altijd telefonisch contact met hen opnemen. Het telefoonnummer van de predikant is:

(0180) 39 77 73
(06) 121 25 739

Namens de kerkenraad,
ds. Herman Offringa

Lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen,

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar,

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks. Altijd

Amen