Tekst uitleg liturgische bloemschikking, Veertigdagentijd en Pasen 2021 (KLIK OP DE FOTO’S VOOR EEN VERGROTING)

1e Zondag 21 Februari

Het thema van de bloemschikkingen,  zijn de zeven werken van Barmhartigheid. Iedere zondag in de veertigdagentijd staat in willekeurige volgorde,  een ander werk van Barmhartigheid centraal.

Het eerste werk van Barmhartigheid;

                “Ik was ziek en jullie bezochten mij”; Mattheus 25: 36

Op bezoek gaan bij wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.

De zeven glazen zijn in de vorm van een open HART geplaats. Het HART wat open staat voor een ander en de ander ziet. Barmhartigheid geven en leven.

In de glazen staan blauwe druifjes. De blauwe kleur staat voor trouw. Trouw om de zieke te bezoeken. Tussen de glazen staan boomstammetjes, bomen  als beeld van leven.

De vorm van het open HART wordt geaccentueerd met een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, een geurig symbool voor goede zorg.

2e Zondag 28 Februari

Het tweede werk van Barmhartigheid;

                 “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” ; Mattheus 25: 35

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. Toch hebben miljoenen mensen onvoldoende toegang tot schoon water. In de Bijbel is  dorst, vaak ook dorst  naar God.  Gods geest is overal net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lichaam.

Een ander te drinken geven, letterlijk “ water” of van het “levende water” .

De glazen zijn deze week gevuld met water waarin blauwe hyacinten bloemen drijven. De blauwe kleur verwijst naar het water en de verbinding tussen Hemel en Aarde. Rond het open hart ligt een slinger van blauwe bloemen en ranken van de maagdenpalm.

3e Zondag  7 Maart

Het derde werk van barmhartigheid;

                “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op” ;Mattheus 25:35

De gave van gastvrijheid is op sommige plaatsen en  bij sommige mensen ruimhartig aanwezig. In de Bijbel zijn er veel verhalen over te vinden. Mensen onderweg, die onderdak krijgen. En dus veilig zijn voor de nacht.

In de glazen wordt een groot blad geplaatst. Een blad dat als dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een  pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

4e Zondag 14 Maart

Het vierde werk van Barmhartigheid;

                “Ik was naakt en jullie kleedden mij”; Mattheus 25:36

Kleding biedt bescherming tegen hitte en kou en tegen blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding iets over hoe we ons voelen of wie we zijn. Kleding verzamelen en kleding delen is van deze tijd. Ook bewustwording waar onze kleding vandaan komt. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk en helpen om mensen waardigheid te geven.

 Voor deze schikking zijn de glazen bekleedt. Een dik touw accentueert de hart vorm waarin de glazen en de stammetjes staan. De bloesem takken en elzentakken samen vormen een luchtig geweven kleed.

5e Zondag 21 Maart

Het vijfde werk van Barmhartigheid;

“Ik had honger en jullie gaven mij te eten” Mattheus 25: 35

Voedsel is de basis van ons bestaan, zo is delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

In de glazen staan korenaren, de basis van het brood. Brood om te leven en brood om te delen. De bonen met  ontsproten groen, vormen als voedzame zaden de verbinding tussen de glazen, in het open hart.

6e Zondag 28 Maart

Het zesde werk van Barmhartigheid;

“ De doden begraven “

“Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef het lichaam” Tobit 2:7

Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je zijn bestaan. Zij zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.

In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, met zn gevouwen blaadjes, symboliseert het gebed.

De verbinding tussen de glazen wordt door Rozemarijn gelegd. Het bitterzoete kruid, als herinnering aan het leven.

 

 

 

Witte Donderdag 1 April

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet, onze huizen en harten en gedachten open te zetten. Een ontmoeting met een vreemde, die ons leven in een nieuw licht beziet, kan een groot geschenk zijn. Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal van Witte Donderdag.

De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen en gevuld met wijn. De korenaren staan symbool voor het brood dat we breken bij het avondmaal.

Pasen 4 april 2021

Het zevende werk van Barmhartigheid;

Zorg dragen voor de Aarde.

“Wie God lief heeft , moet ook de ander liefhebben”; 1 Johannes 4: 21

Deze tekst wordt gezien als een samenvatting van de zeven werken van Barmhartigheid. Wil je je hart open zetten  en er zijn voor de ander.

Op deze Paasmorgen zijn de glazen, die  het Hart vormen,  vol met feestelijke, gele en witte voorjaarsbloemen. Er is een nieuw begin.  Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan.