Al een aantal jaren is er in onze kerk een bloemschikgroep actief. Naast het zorgen voor het zondagse boeket dat na de dienst naar een gemeentelid wordt gebracht, zorgt de groep ook voor een liturgische bloemschikking rond de kerkelijke feestdagen. De groep bestaat uit de volgende personen:

  • Willie van Prooijen
  • Janny Klootwijk
  • Jacomine Bezemer-van Duijne
  • Bep Bezemer-Oosthoek
  • Heleen Versteeg
  • Nienke Pikhaar
  • Janny de Vries-Kalt
  • Lies van Wingerden-van Herk
  • Lieneke Klootwijk-Alblas
  • Marian de Vree-van Dis

 

11 maart 2018 4e zondag veertigdagentijd.

Het gaffelkruis staat in de basis van de schikking.
Dit kruis lijkt het meest op een levende boom, de naar boven gestrekte takken drukken de verbinding met het menselijke en Goddelijke uit.
De kleur is paars en roze het licht van Pasen komt dichterbij.

Het thema is “Delen door verandering” Johannes 6:1-15.

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te geven.
In de schikking ligt het brood, dat verwijst naar het geestelijk levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt.
De roze bloemen zijn het symbool voor inkeer en het lichtpunt naar Pasen toe.

 

4 maart 2018 3e zondag veertigdagentijd.

De basis van de schikking is een knoestige tak zonder groen.
Verwijzing naar het opstaan uit het lijden, dichtbij en veraf.
De kleur van het doek is Paars, van ingetogenheid.

Het thema is “Ruimte maken” Johannes 2:13-25

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan.
Hij jaagt ze de tempel uit.
De stronk , met daar omheen een cirkel van wit zand, verbeeldt dat dit de kern is van het spirituele middelpunt.
Het huis van de Eeuwige.
Voor hebzucht en handel is geen plaats.
De verbeelding van de hebzucht en ruimtebeperking, ligt buiten de cirkel, zoals geld, telefoon , agenda, sieraden enz.

Ruimte maken voor verandering, nieuwe levensruimte scheppen, ruimte voor de ander.

 

25 februari 2018 2e zondag veertigdagentijd.

De basis van de schikking is een knoestige tak zonder groen.
Verwijzing naar het opstaan uit het lijden, dichtbij en veraf.
De kleur van het doek is Paars, van ingetogenheid.

Het thema is “Aanwezig” Marcus 9:2-10

Jezus is samen met Petrus en de broers Jacobus en Johannes op een hoge berg.
Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes en ze spraken met Jezus.
De witte wolk, rond de stronk, is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid.
Wit staat voor stralend licht. De drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van god.
Witte voorjaarsbloemen maken het geheel compleet.

 

18 februari 2018 1e zondag veertigdagen tijd.

De basis van de schikking is een knoestige tak zonder groen.
Verwijzing naar het opstaan uit het lijden, dichtbij en veraf.
De kleur van het doek is Paars, van ingetogenheid.

Het thema is “Inkeer” Marcus 1:12-15

Jezus verblijft 40 dagen in de woestijn, de stenen en het zand verwijzen hiernaar.
De tijd van inkeer is aangebroken. Het beeld van inkeer is een spiraalvorm in het hart van de stronk.
De spiraal van buigzame groene takken, beweegt zich van buiten naar binnen.
Daarmee wordt het tot inkeer of tot inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
Inkeer vanuit een bewogen hart, met kennis en inzicht, de wereld opnieuw tegemoet te treden.

 

Pinksteren 2017

Er zijn zeven bloemen in de schikking, het getal zeven als verwijzing naar de zeven gaven van de Geest. De kleur is rood, vlam van de liefde.

De bloemen wijzen naar alle windrichtingen, als verwijzing naar de leerlingen die de wereld intrekken gedreven door de Geest.

Er brandt een kaars, het licht gaat mee de wereld in.

Stille Zaterdag

Zaterdag 15 april, Stille Zaterdag.

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.

Het kruis is nu omwikkeld met groen, symbool van doorgaand leven. Erbij een kleine witte schikking en wat groen mos. Eén witte kaars brandt.

Pasen

Zondag 16 april, Pasen.

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.

Het thema van de veertigdagentijd en Pasen was Sta in je Kracht. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag ónze kracht worden, Johannes 20,1-18.

Goede Vrijdag

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.

We zien het kruis omwikkeld met prikkeldraad. Na het doven van de Paaskaars wordt een rode roos bij het kruis gestoken. Bij het kruis blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

Witte Donderdag

Donderdag 13 april, Witte Donderdag.

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander. In de schikking zien we brood/matses, de beker, een schaal met water en een witte doek.

De witte amaryllissen met gekrulde stelen, staat voor het in zich zelf gekeerd zijn van de leerlingen. Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij.

6e Zondag veertigdagentijd

Zondag 9 april, zesde zondag van de veertigdagentijd/ Palm Pasen.

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem, Mattheus 21,1-11.

In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte mos geeft de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

5e Zondag veertigdagentijd

Zondag 2 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes 11,1-16 vertelt over de zieke Lazarus.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

4e Zondag veertigdagentijd

Zondag 26 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd.

Bij de vierde zondag van de veertigdagentijd schijnt het licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur van de bloemen en de doek.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

3e Zondag veertigdagentijd

Zondag 19 maart, derde zondag van de veertigdagentijd.

Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, Johannes 4,5-26 (42). In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

2e Zondag veertigdagentijd

Zondag 12 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.

In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

1e Zondag veertigdagentijd

Zondag 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd.
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking in Mattheüs 4 vers 1-11. Als symbool van verleiding zien we de prachtige rode bloemen van de gloriosa- zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te vinden is.

De berg is dragend symbool tijdens alle schikkingen in de veertigdagentijd en wordt vormgegeven door middel van drie houtschijven van een boom op een paars kleed met jute.

Kerst

Vandaag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog 1 stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er, en tegelijk ook nog niet…. We blijven dromen en vergezichten zien.

Symboliek in de schikking:
een witte ondergrond met daarop een glazen vaas waar een witte ronde platte schikking ligt als teken van zuiverheid en reinheid. Het brandende lichtje onderin de glazen vaas symboliseert het licht dat naar de wereld komt om ieder mens te verlichten.

4e Advent

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld door de andere bloemen aan de achterzijde van de schikking die alleen in de spiegel te zien zijn.

Symboliek in de schikking:
Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning met daarop het gipskruid en de glasscherven als symbool voor de droom die uiteenvalt. De spiegel bevat nog maar enkele stukjes gebroken glas. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

3e Advent

Zondag 11 december, derde adventszondag.

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond met daarop een roze doek, roze is de kleur paars waar het licht doorheen schijnt. De stenen verbeelden de weg naar Sion, stad van vrede en recht, stad van God. Het zand verbeeldt de woestijn die zal bloeien als een lelie Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

2e Advent

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Matteüs vertelt hoe Johannes oproept tot inkeer, omkeer, om dit visioen te leven in het voetspoor van hem die na hem komt.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning, met daarop een schelp die gebruikt wordt om te dopen en het symbool is voor wedergeboorte, omkeer en bezinning. Ook zien we een de stronk en een bijl aan de wortel als waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt. De spiegel bevat minder stukken gebroken glas dan afgelopen week. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

1e Advent

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is “De wereld omgekeerd”.
De inspiratie voor dit thema werd gevonden in lied 1001 van Huub Oosterhuis, ‘De wijze woorden en het groot vertoon’. Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld, naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.
Op deze eerste adventszondag (27-11-2016) horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.

Symboliek in de schikking: Een paarse ondergrond, paars als kleur van bezinning, met daarop een stronk van hout. De spiegel bevat gebroken stukken glas, dit zorgt ervoor dat er een gebroken beeld ontstaat: de gebrokenheid van de wereld. Aan de voorzijde van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien- waar je voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde. De kaars bij de schikking brandt als teken van hoop. Zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

Als traditie hebben we op eerste advent altijd onze Christelijke muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord in de dienst om ons te begeleiden bij de samenzang en ons te laten genieten van bijzondere muziekstukken. U kunt de dienst met muziek van Sursum Corda ook beluisteren via kerkdienstgemist.nl welke via deze site is te benaderen.

Pasen

Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de uitbundige schikking zien we de ‘golfbeweging’ verbeeld.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander, die ons voorgaat naar leven.

Onverwacht loopt Hij met je mee: de opgestane Heer, te herkennen in het brood dat Hij deelt.

God van leven, dat onze voeten blijven gaan naar de ander.

Stille zaterdag

Op Stille Zaterdag bevinden we ons in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We zien uit naar zijn Opstanding. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis in de liturgische schikking is omwikkeld met groene klimop, groen van de hoop en het doorgaande leven.

Bij de wand met de schoenen is een kleine witte schikking op groen mos.

Goede vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. In de liturgische schikking, bij de wand met schoenen is een kruis geplaatst. Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad. Na het doven van de Paaskaars werd een rode roos tussen het prikkeldraad gestoken: ‘Het licht lijkt te doven, maar de liefde van God dooft nooit’.

Aan de voet van het kruis is een schikking gemaakt met rode anemonen.

Op weg naar Pasen 6e Liturgische schikking

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd (Palmpasen) horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Lucas vertelt hoe Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is sprake van een intens verdriet omdat in de stad van de vrede, die vrede ver te zoeken is.

Symboliek in de schikking: Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen, gesymboliseerd door de glazen kralen.

Op weg naar Pasen 5e Liturgische schikking

Deze vijfde zondag van de veertigdagentijd heeft de naam Judica wat betekent ‘Doe mij recht’. Wie doet er recht en wie ontvangt recht? In de schikking zien we hoe de ene misdadiger die zich náár Jezus keert en de ander zich afkeert, gesymboliseerd door de 2 felgekleurde bloemen.

De witte schoenen staan symbool voor de stap naar Jezus toe die de misdadiger zet door het voor Jezus op te nemen en zijn eigen schuld uitspreekt.

Op weg naar Pasen 4e Liturgische schikking

De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar vertelt over 2 mensen die beiden naar de tempel gaan om God te aanbidden. De farizeeër dankt God vanwege eigen grootheid en rechtvaardigheid. Hij laat zijn goede ‘ik’ nog beter uitkomen door het af te zetten tegen dat van de tollenaar, gesymboliseerd in de rechtop staande tak van de orchidee. Wie zo van het eigen gelijk overtuigd is heeft geen ruimte voor iemand anders. Die kan geen enkele stap meer zetten. De tollenaar laat een heel andere kant zien. Schuldbewust zoekt hij Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting Gods rechtvaardigheid.

Dit is gesymboliseerd in de gebogen tak van de orchidee.

Op weg naar Pasen 3e Liturgische schikking

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is spraken van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen.

Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Op weg naar Pasen 2e Liturgische schikking

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe één bloem boven de andere uitsteekt. De oproep klinkt om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als grond van hun leven zien. Het is die verdergaande liefde die het verschil maakt. Die liefde maakt sterk en tegelijk ook erg kwetsbaar. Immers, wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt…………..

De witte schoenen, die nu een andere positie hebben dan vorige week, staan symbool voor het gaan op de weg van het leven.

Op weg naar Pasen 1e Liturgische schikking

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden. De 40 witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed. De 40 tulpen geven ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan. De schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit- het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

Kerst

 

4e Advent 2015

Op deze vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes. Wanneer het kind van Zacharias en Elisabeth geboren is krijgt Zacharias zijn stem terug en zingt een uitbundig loflied waarbij hij herinnert aan de belofte van de profeten, dat God zich om Israël zal blijven bekommeren.

Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars doek. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat. De rode bloem verwijst naar een zichtbaar teken van de Geest.

Vier adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

3e Advent 2015

Op de derde zondag van de advent is de kleur roze. Midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. Lucas beschrijft de ontmoeting tussen twee vrouwen die beiden te maken hebben met een bijzondere zwangerschap. De twee vrouwen zoeken steun bij elkaar en begroeten elkaar met woorden van zegen. Ze herkennen elkaar in hun zorg en blijdschap.

Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paarse en een roze doek. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee vrouwen zichtbaar. De rode bloem als zichtbaar teken van de Geest.

Drie adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

2e Advent 2015

Thema: De hemel raakt de aarde.

Op deze tweede zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

Symboliek in de schikking:

de basisschikking op een jute ondergrond met een paars kleed. De witte lelie staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem staat symbool voor het ontvangen van Gods Geest. Twee adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

1e Advent 2015

Op deze eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.

Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars kleed. Daarop zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervult zal zijn. De eerste adventskaars brandt, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst.

Eeuwigheidzondag 2015

Deze zondag gedenken wij de mensen die ons zijn voorgegaan. Wij noemen de namen waarmee we ons verbonden weten. In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikking verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en aarde.

Wie draagt ons en hoedt ons, omarmt ons? Wie anders dan Gij, Geest van God!

Dankdag 2015

Dit jaar heeft het College van Diakenen de schikking voor dankstond verzorgd. Het thema van de totale schikking is: Er is overvloed en veel om dankbaar voor te zijn! U ziet een geheel van groenten, fruit en bloemen in vijf houten groentekisten in vijf verschillende liturgische kleuren. Groen is de kleur van groei, toekomst, leven en hoop.

Het gele stuk symboliseert licht, luister en glorie – de kleur van de zon. De kleur paars staat voor ingetogenheid, boete en berouw.

Rood is de kleur van de liefde, maar ook van lijden en vuur. Tenslotte de wit gevulde kist, de kleur van vreugde en feest.

Symbolische bloemschikking 20 september

Symbolische bloemschikking bij de bevestiging ambtsdrager en benoeming pastoraal medewerker..

De liturgische kleur vandaag is rood: de kleur van de Geest en de liefde. De 2 rode rozen staan symbool voor de te bevestigen ambtsdrager en de benoeming van de pastoraal medewerker. De 7 oranje rozen staan symbool voor de aftredende ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

Rode rozen betekenen: in geheimhouding vertrouwen. Ze worden omgeven door een boog van het altijd groen blijvende klimop; de eeuwige trouw van God. De Bijbel omringd met gipskruid staan voor Gods woord, dat Licht brengt.

Het handenblad wil zeggen dat de ambtsdragers worden gedragen door onze Hemelse Vader en de gemeente.

Pinksteren 2015

Pinksteren 1

In het bloemstuk hebben we Gods Geest uitgebeeld, zwevend over de aarde (de steen). De vier windstreken zien we terug in de vier rode kaarsen én in de vier zijden van de boomstronk. De rode bloemen als teken van tongen van vuur, het aantal zeven als beeld van de volheid. Gods Geest wordt uitgestort over heel de aarde.

Log in with your credentials

Forgot your details?