Opstandingskerk Rijsoord

College van diakenen

Doelstellingen

Als diakonie worden wij gemotiveerd door de kernwoorden Barmhartigheid en Gerechtigheid. Daarom zien wij het als onze opdracht om:

  • Gemeenteleden bewust te maken van allerlei nood, nabij en veraf en tot hulpvaardigheid toe te rusten.
  • Bijstand en bescherming te verlenen aan wie die nodig hebben en diegenen te helpen die geen helper hebben.
  • Deel uit te maken van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) en daardoor contacten te hebben met andere kerken in Ridderkerk, om met elkaar knelsituaties in de samenleving te signaleren en de betrokken instanties o.a. de Gemeente daarop aan te spreken.

Leden

Voorzitter : Dhr. C. Bezemer

Secretaris: Dhr. D. W. Alblas

Penningmeester: Dhr. C.A. Alblas

IDB: Mw. J.Harmsen – van Hal

Bloemengroep: Mw. L.C. Klootwijk – Alblas