Opstandingskerk Rijsoord

Jeugdraad

Doelstellingen

In de jeugdraad bespreken en regelen wij alle activiteiten voor en door de jeugd. De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling, afgevaardigden van catechisatie. We vergaderen met elkaar en de jeugdouderling doet hiervan verslag naar de kerkenraad. Af en toe overleggen we met het jeugdwerk van beide kerken, waarbij we eventuele gezamenlijke activiteiten bespreken.

Jeugdraad

Marianne van der Starre, Gerard Lodder, Pauline Bezemer en Petra Bezemer