Opstandingskerk Rijsoord

College van kerkrentmeesters

Doelstellingen

Het werk van het college van kerkrentmeesters bestaat uit het beheer van de kerkelijke gelden, het voeren van financieel beleid, het waarschuwen als het in financieel opzicht niet goed gaat, o.a. de zorg dat eventuele tekorten worden opgeheven, dat de onroerende goederen en inventaris in goede conditie blijven. Kortom het beheer van de Opstandingskerk in materiële zin.

Leden

Voorzitter: dhr. R. Visser
Secretaresse: Mw. W. Janssen – van der Burg
Penningmeester: Dhr. B. Sintemaartensdijk
Ouderling/Kerkrentmeester: Dhr. B. Sintemaartensdijk
Boekhouder: dhr. J.J. de Koning
Bijdrage-administrateur: Dhr. B. Sintemaartensdijk
Kerkrentmeester: Dhr. J. van Wingerden
Kerkrentmeester: Dhr. P. Bezemer
Koster: Dhr. H. van der Starre

Bankrekeningnummer

NL46RABO0355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord

Naar dit rekeningnummer kunt u uw bijdrage overmaken voor uw Vaste Vrijwillige Bijdrage, giften voor Zending en Evangelisatie en giften voor de kerk.

Voor het verkrijgen van collectebonnen kunt u geld overmaken naar rekeningnummer NL42RABO0355459582 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord. Of gebruikmaken van de bestelformulieren met automatische incasso (deze liggen in de hal van de kerk).