Opstandingskerk Rijsoord

kerkenraad

De kerkenraad vergadert één maal per zes weken in de Fontein. De vergaderingen van de kerkenraad worden kenbaar gemaakt bij de afkondigingen voor aanvang van de kerkdiensten.

Wanneer u vragen aan de kerkenraad wilt stellen dient u deze voor de kerkenraadsvergadering kenbaar te maken.

Postadres

Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

Kvk-nummer: 76462005

Afkondigingen voor de dienst

Doorgeven vóór zaterdagmorgen 10.00 uur aan de eerste scriba.

De kerkenraad bestaat uit

Voorzitter kerkenraad: Mw. E.M. Lagendijk (voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl)
Eerste scriba: mw. M.C. Verveer (scriba@opstandingskerkrijsoord.nl)
Tweede scriba & tweede voorzitter: Dhr. R. Visser
Predikant: Ds. G.H. Offringa
Ouderling (wijk B): Mw. M. de Koning-Nugteren
Ouderling (wijk C): mw. M. de Koning-Nugteren
Voorzitter diaconie: dhr. C. Bezemer
Diaken: Dhr. W.J. Otte
Diaken: Dhr. C.J. op den Brouw
Diaken: mw. L.C. Klootwijk-Alblas
Diaken: Dhr. N.H. Baars
Voorzitter CVK: Dhr. J.J. de Koning
Ouderling kerkrentmeester: Dhr. R. Visser
Ouderling jeugdzaken: Vacature
Ouderling GOT: Vacature