Opstandingskerk Rijsoord

kerkenraad

De kerkenraad vergadert één maal per zes weken in de Fontein. De vergaderingen van de kerkenraad worden kenbaar gemaakt bij de afkondigingen voor aanvang van de kerkdiensten.

Wanneer u vragen aan de kerkenraad wilt stellen dient u deze voor de kerkenraadsvergadering kenbaar te maken.

Postadres

Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

Kvk-nummer: 76462005

Afkondigingen voor de dienst

Doorgeven vóór zaterdagmorgen 10.00 uur aan de eerste scriba.

De kerkenraad bestaat uit

Predikant: vacant

Voorzitter kerkenraad: Mw. E.M.Lagendijk (voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl)

Eerste scriba: Mw. M.C. Verveer (scriba@opstandingskerkrijsoord.nl)

Wijkouderling: Mw. N.H.S. van Gameren – v.d. Burg

Wijkouderling: Mw. M. de Koning – Nugteren

Voorzitter diaconie: Dhr. C. Bezemer

Diaken: Mw. L.C. Klootwijk – Alblas

Diaken: Dhr. D. W. Alblas

Diaken: Mw. J. Harmsen – van Hal

Diaken: Mw. C.M. Bode

Voorzitter CVK: Dhr. R. Visser

Ouderling Kerkrentmeester: Dhr. B. Sintemaartensdijk

Ouderling jeugdzaken: vacature

Ouderling GOT: vacature