Opstandingskerk Rijsoord

Kerkzegel

Sinds 2 januari 1916 is de kerk in het bezit van een zegel. Ds. Sleeswijk Visser legde op die dag een ontwerp ter tafel, getekend door zijn dochter Janna Sleeswijk Visser. Een gedrukte palmboom, symbool van Christus kerk, gedrukt door de wereld. Aan de stam bevinden zich de wapens van Rijsoord – drie rijstakken van zilver op een grond van sabel – en van Strevelshoek in vier vakken verdeeld, te weten: rijstak – gekroonde bever – rijstak – gekroonde bever. Alle kerkeraadsleden betuigden hun instemming en besloten het zegel te laten snijden in caoutchouc (rubber) voor een prijs van fl.10,-. Het onderschrift “Pressa Valentior” (Pressa Valentor is een verschrijving), drukt uit dat de kerk onder druk in kracht toeneemt.

Het klankbord boven de preekstoel is in 1892 versierd met de afbeelding van de palmboom onder druk met het bijschrift “Pressa Valentior”. Deze versiering zou op verzoek van de familie Valster zijn verwijderd omdat “Beeldendienst” in de kerk ongewenst was. Zij is overgebracht naar de consistoriekamer, waar ze minder aanstoot verwekte.

Hiernaast ziet u het kerkzegel van de Nederlands Hervormde Kerk van Rijsoord. Op het zegelveld is het wapen van de burgelijke gemeente opgenomen, namelijk drie rijstakken.
Dit kerkzegel heeft geen randschrift en wie het ontwerp heeft gemaakt is onbekend. Wanneer het kerkzegel in gebruik is genomen is ook niet bekend, maar het is aangetroffen op een attestatie van 23 april 1794.