Opstandingskerk Rijsoord

Bazaar

Bazaar 2019

Dit jaar heeft de bazaarcommissie er voor gekozen om Victory4All financieel te ondersteunen.

Wat doet Victory4All

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden. Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, Gods woord is onze leidraad. Hoe we dat doen Wij geloven dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Daarom willen wij van jongs af aan investeren in kinderen door goed onderwijs en zorg op een liefdevolle plek.

Van jongs af aan investeren in de ontwikkeling van kinderen

In de jaren voordat de kinderen naar de basisschool gaan, wordt op Noah’s Ark een stevige basis voor hun ontwikkeling gelegd. Door middel van spelen, knutselen, zingen, dansen en voorlezen worden ze spelenderwijs klaargestoomd voor King’s College. De kinderen tussen één en zes jaar worden liefdevol opgevangen en krijgen elke dag twee volwaardige maaltijden. Er wordt veel nadruk gelegd op taalontwikkeling, omdat veel kinderen in hun dagelijks leven met drie talen te maken hebben; Engels, Afrikaans en Xhosa.

Goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede

De ouders kunnen zich geen goed onderwijs voor hun kinderen veroorloven omdat hun salarissen, áls ze al een baan hebben, veel te laag zijn. De kinderen zouden dus naar de gratis overheidsschool moeten gaan maar daar is het niveau van onderwijs heel laag. Bovendien zijn de klassen daar erg groot; 70 kinderen in een klas is helaas geen uitzondering. King’s College biedt Christelijk onderwijs aan 310 kinderen in klassen van maximaal 25 kinderen. De nadruk ligt bij deze basisschool op geestelijke groei, leiderschap en algehele ontwikkeling. Er wordt veel aandacht besteed aan sport en projecten zoals recycling, onderhoudswerk, handwerk, kunst, groenten verbouwen.

Door de maatschappij afgeschreven, maar door Victory4All liefdevol omarmd

Kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of leerachterstand, verdienen ook een veilige plaats en een liefdevolle omgeving. Sommige thuissituaties zijn verschrikkelijk en veel van deze kinderen zijn vaak alleen op straat te vinden, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Vanuit de overheid wordt deze kinderen vrijwel niets aangeboden. De ruim 100 kinderen op de Rainbow school worden ieder op hun eigen niveau gestimuleerd en getraind in sociale vaardigheden. Er wordt hen een liefdevolle omgeving geboden en de kinderen krijgen twee gezonde maaltijden per dag. De oudere kinderen werken in de Rainbow-tuin waarin de groenten voor deze maaltijden verbouwd worden.

In een liefdevol thuis krijgen getraumatiseerde kinderen weer vertrouwen in het leven

Voor veel kinderen is de thuissituatie zo slecht dat zij door maatschappelijk werkers uit huis moeten worden geplaatst. Er is veel misbruik en verwaarlozing. Veel ouders kunnen helaas door vreselijke omstandigheden niet goed voor hun kinderen zorgen. Daarnaast zijn er veel kinderen die opgroeien zonder ouders vanwege het enorme Aidsprobleem in Zuid-Afrika. Victory4All heeft 8 pleeghuizen. In elk huis worden zes kinderen een veilige haven en liefdevolle opvang geboden. In de pleeggezinnen wordt hard gewerkt om deze kinderen weer zelfvertrouwen te geven. De meeste van deze kinderen gaan ook naar één van de scholen van Victory4All. Wilt u meer weten te weten komen over het gekozen doel, neem dan een kijkje op de website www.victory4all.nl