Opstandingskerk Rijsoord

Rijsoord aan ’t Woord

Rijsoord aan het woord is een apart kerkblad van onze gemeente. Het verschaft uitgebreide informatie over wat er in de kerk gaande is, over veel zaken die met de kerk te maken hebben en het zorgt voor kerkelijke berichtgeving op langere termijn. Gemeenteleden kunnen via Rijsoord aan ’t Woord hun gedachten ten aanzien van godsdienstige- en maatschappelijke onderwerpen uiten. Steeds meer wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt. Het doel van het blad – om een betere band te scheppen tussen de gemeenteleden – wordt hierdoor steeds beter benaderd. Rijsoord aan ’t Woord verschijnt maandelijks. De uiterlijke inleverdatum van uw kopij vindt u op de eerste pagina van het blad.

Redactieadres

Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988 AL Ridderkerk
0180 – 42 16 56
rijsoord-aan-t-woord@opstandingskerkrijsoord.nl

Drukkerij

Dhr. Jan Monteban (0180 425075)
Dhr. Klaas van Nes

Bundelen en verspreiden

Mevr. Nel Belder (0180 787552)