Opstandingskerk Rijsoord

De Fontein

Zoals op de Fontein te lezen valt, stamt deze uit 1917, en is gebouwd gelijk met de eerste kerkvergroting. Het gebouw is gebouwd als pastorie en de eerste dominee die hier kwam te wonen was D. Kuijvenhoven. De nieuwe pastorie is gebouwd voor de prijs van f 20.500,= en is gebouwd door de Rijsoordse aannemer G. Bestebreurtje.

Deze pastorie diende als vervanging van de pastorie waar Ds. SleeswijkVisser in had gewoond. De oude, uit 1890 stammende pastorie, was voor Ds. Kuijvenhoven een struikelblok om het beroep te aanvaarden. Na Ds. Kuijvenhoven hebben nog vele predikanten hier gewoond zoals:
Ds. D. Pol
Ds. A. Dercksen
Ds. H.J. Knauff
Ds. Th.W.A. Rijper

Ds. Rijper was de laatste predikant die in deze pastorie heeft gewoond met zijn gezin. Het was inmiddels de zestiger jaren van de vorige eeuw, en de discussie over restauratie of nieuwbouw was in alle hevigheid opgelaaid. Hierover kunt u lezen op de pagina van het kerkgebouw.

Zoals bekend werd er in die periode uiteindelijk besloten tot restauratie van het kerkgebouw en werd de Oosterpastorie, zoals die inmiddles werd genoemd, verbouwd tot het kerkelijk centrum “De Fontein:

In dit kerkelijk centrum wordt tot op de dag van vandaag nog wekelijks vergaderd door de diverse commissies, wordt er jeugdclub gehouden, zondags is er de kindercreche en de kindernevendienst te vinden, de catechisaties vinden hier plaats en de zolder van het gebouw is het domein van jeugdsociëteit “La Pipe”.

Sinds enkel jaren is het gebouw ook in gebruik op diverse vrijdagavonden als eetcafé en hebben de predikanten er een werkkamer.