Opstandingskerk Rijsoord

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen ’s morgens om 9.30 uur. Wijzigingen in de aanvangstijden worden vroegtijdig bekend gemaakt. Alle zitplaatsen zijn vrij.

Eredienst beluisteren op afstand (voorheen kerktelefoon)

Met de aanleg van ADSL internet in de kerk, is de mogelijkheid ontstaan de kerktelefoon te vervangen voor een digitale variant. Sinds april 2010 wordt de zondagse eredienst dan ook ‘live’ uitgezonden op internet, zodat u thuis ook de dienst mee kunt beleven.

 

Door in het scherm Home (het aanvangsscherm) linksboven op de betreffende dienst te klikken kunt u de diensten mee beleven, zien en luisteren.

 

Voor klachten of vragen over de geluidsinstallatie kunt u het beste rechtstreeks richten tot het College van Kerkrentmeesters of bij koster H. van der Starre, tel. 0180-427362.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal vieren wij in de morgendienst op zondagen in januari, juni, augustus, september en november; tevens op de Witte Donderdag. Het Heilig Avondmaal wordt staande in een kring gevierd. In kleine bekertjes wordt wijn en druivensap rondgedeeld. Gasten die gewend zijn in hun eigen gemeente Avondmaal te vieren zijn van harte welkom om het Avondmaal ook in onze gemeente mee te vieren.