Opstandingskerk Rijsoord

catechisatie

Door jaren van gezamenlijke catechisatie met onze Hervormde buurgemeente binnen Rijsoord is een hechte tienergroep ontstaan. Deze samenwerking is helaas beëindigd in 2015. Om de tieners niet te verplichten een keuze te maken tussen beide gemeenten is besloten dat we binnen onze gemeente in het komende jaar geen nieuwe catechisatiegroep zullen opstarten. De tieners blijven welkom bij de Hervormde groep.