Opstandingskerk Rijsoord

Liturgiecommissie

Doelstellingen

De liturgiecommissie is een door de kerkenraad ingestelde commissie onder voorzitterschap van degene die voor de liturgische zaken aangewezen is. De leden van de commissie komen uit groepen, commissies etc. en vertegenwoordigen de kerkelijke gemeente zo breed mogelijk.

De taak van de liturgiecommissie valt in drie delen uiteen:

  • Het treffen van voorzieningen voor de goede voortgang van de door de kerkenraad belegde diensten.
  • Het (helpen) organiseren van ‘bijzondere’ diensten en het nastreven van een evenwichtige verdeling van deze diensten over het kerkelijk jaar.
  • Het zich bezighouden met alle zaken die op het vlak van de liturgie liggen in de ruimste zin van het woord.

Leden

Voorzitter:
roulerend

Predikant:
vacature

Secretaresse:
Mw. M. Steenepoorte- v.d. Burg

Preekvoorziening:
Mw. M.M.Sintemaartensdijk – Klootwijk/ Mw. M. Steenepoorte – v.d.Burg

Organist:
Dhr. R.E.Barnard

Diaconie:
Mw. J. Harmsen – van Hal

Leden:
Dhr. B.Sintemaartensdijk, Dhr. H.N. (Rick) Bezemer, Dhr C. Op den Brouw

Bloemschikgroep:
Mw. M.C. de Vree – van Dis