Leden

Voorzitter: dhr. C. Bezemer
Secretaris: Dhr. N.H. Baars
Penningmeester: Dhr. C.A. Alblas
Zending / Werelddiakonaat en IDB: Dhr. W. J. Otte.
Diaken dhr. C.J. op den Brouw
Bloemengroep: mw. L.C. Klootwijk-Alblas

Contact per e-mail

diakonie@opstandingskerkrijsoord.nl

Doelstellingen

Als diakonie worden wij gemotiveerd door de kernwoorden Barmhartigheid en Gerechtigheid. Daarom zien wij het als onze opdracht om:

  • Gemeenteleden bewust te maken van allerlei nood, nabij en veraf en tot hulpvaardigheid toe te rusten.
  • Bijstand en bescherming te verlenen aan wie die nodig hebben en diegenen te helpen die geen helper hebben.
  • Deel uit te maken van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) en daardoor contacten te hebben met andere kerken in Ridderkerk, om met elkaar knelsituaties in de samenleving te signaleren en de betrokken instanties o.a. de Gemeente daarop aan te spreken.

Log in with your credentials

Forgot your details?