De kerkenraad vergadert één maal per zes weken in de Fontein. De vergaderingen van de kerkenraad worden kenbaar gemaakt bij de afkondigingen voor aanvang van de kerkdiensten.

Wanneer u vragen aan de kerkenraad wilt stellen dient u deze voor de kerkenraadsvergadering kenbaar te maken.

Postadres

Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

Kvk-nummer: 76462005

Afkondigingen voor de dienst

Doorgeven vóór zaterdagmorgen 10.00 uur aan de eerste scriba.

De kerkenraad bestaat uit

Voorzitter kerkenraad: Mw. E.M. Lagendijk (voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl)
Eerste scriba: mw. C.M. Bode (scriba@opstandingskerkrijsoord.nl)
Tweede scriba & tweede voorzitter: Dhr. R. Visser
Predikant: Ds. G.H. Offringa
Ouderling (wijk B): Mw. M. de Koning-Nugteren
Ouderling (wijk C): mw. M. de Koning-Nugteren
Voorzitter diaconie: dhr. C. Bezemer
Diaken: Dhr. W.J. Otte
Diaken: Dhr. C.J. op den Brouw
Diaken: mw. L.C. Klootwijk-Alblas
Diaken: Dhr. N.H. Baars
Voorzitter CVK: Dhr. J.J. de Koning
Ouderling kerkrentmeester: Dhr. R. Visser
Ouderling jeugdzaken: Vacature
Ouderling GOT: Vacature

Log in with your credentials

Forgot your details?