Leden

Voorzitter: roulerend
Predikant / aanspreekpunt: Ds. G.H. Offringa
Secretaresse: Mw. M. Steenepoorte – v.d. Burg
Preekvoorziening: Mw. M.M. Sintemaartensdijk – Klootwijk
Organist: Dhr. R.E. Barnard
Diaconie: Mw. C.M. Bode
Leden: Dhr. B. Sintemaartensdijk & dhr. C.J. op den Brouw
Bloemschikgroep: H.A. Versteeg-Leenheer

Contact per e-mail

liturgie@opstandingskerkrijsoord.nl

Doelstellingen

De liturgiecommissie is een door de kerkenraad ingestelde commissie onder voorzitterschap van degene die voor de liturgische zaken aangewezen is. De leden van de commissie komen uit groepen, commissies etc. en vertegenwoordigen de kerkelijke gemeente zo breed mogelijk.

De taak van de liturgiecommissie valt in drie delen uiteen:

  • Het treffen van voorzieningen voor de goede voortgang van de door de kerkenraad belegde diensten.
  • Het (helpen) organiseren van ‘bijzondere’ diensten en het nastreven van een evenwichtige verdeling van deze diensten over het kerkelijk jaar.
  • Het zich bezighouden met alle zaken die op het vlak van de liturgie liggen in de ruimste zin van het woord.

Log in with your credentials

Forgot your details?